ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ : ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ಮೇ. :   ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೆÃತ್ರದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಮೇ. 23 ರಂದು ನಗರದ ಶ್ರಿÃ ಗವಿಸಿದ್ಧೆÃಶ್ವರ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ

Read more