ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಡಿಸಿಗೆ ಮನವಿ

ಕೊಪ್ಪಳ, ಮೇ. ೨೦: ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏಕೈಕ ಸಭಾ ಭವನವಾಗಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸರಿಮಾಡಲು ಭವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸಲು

Read more