ಕೊಪ್ಪಳ ಪಿಜಿ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ 5 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ ಮೇ. :  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರಿÃ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿÃಚೆಗೆ ನೆಡೆದ ವಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಯು.ಬಿ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಪಿಜಿ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಐದು ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಂದಿವೆ. 

Read more