ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ದುರ್ಬಳಕೆ

Koppal ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಕ್ಷರ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಲೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ದೂರದಿಂದ ಗಾಲಿಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ

Read more