ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಟಗರುಗಳ ವಿತರಣೆ: ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜ. ೨  ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೊಪ್ಪಳ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಟಗರುಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ

Read more