ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ : ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ

ಣ ಕೊಪ್ಪಳ ಜ. 21 (ೆ): ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಸದ ಕರಡಿ

Read more