ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಅಮಿತ್ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯೂಥ್ ಪೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 36ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಲೋನ್ 2018ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ…