ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2019ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಶ್ರೀಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜನೆವರಿ 22 ರಂದು ಜರುಗುವ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಮೋಟಾರುವಾಹನಗಳು, ಚಕ್ಕಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು

Read more