ಅಜ್ಜನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ-

ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರದ ಶ್ರೀಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೆ ಭರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದ್ದು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಲು ಆಮಂತ್ರಿಸಲು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿದೆ.ಶ್ರೀ ಮಠದ ಕನಕರಾಜ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಂಬ

Read more