ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಳೆಗೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ

ವಿಜಯಪುರ : ವಿಜಯಪುರ : ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸರ್‌. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ರಾಕೇಶಕುಮಾರ ಮಾರುತಿ ಕಾಂಬಳೆ…