ಕೊಪ್ಪಳ,ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಭಾರತ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವತಿಯ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು…