ವಿಕೃ ಗೋಕಾಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ರಾಘವೆಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಕೊಪ್ಪಳ, ಜ. : ಸುರ್ವೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ, ಡಾ. ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ…