ಪಂಚರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಗೆಲುವು ವಿಜಯೋತ್ಸವ

ಕೊಪ್ಪಳ, ಡಿ. ೧೧: ದೇಶದ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮುಂಬರುವ ೨೦೧೯ ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು…