ಪಂಚಕಳಸದ ಗುದ್ನೇಶ್ವರನ ತೇರು

ಗುದ್ನೆಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆ ಕುಕನೂರು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ ೨೨ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ೬-೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಗುದ್ನೇಶ್ವರನ ಪಂಚಕಳಸ ತೇರು ಜರುಗುವುದು. ಕುಕನೂರಿನ ನೆರೆಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ

Read more