ಧರ್ಮ ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕೇ ವಿನಾ: ಒಡೆಯಬಾರದು : ಶ್ರೀಶೈಲ ಶ್ರೀಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ: ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು

Read more