ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ :  ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬನ್ನಿಗೊಳ್

ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರದ ವಾರಕಾರ ಓಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬನ್ನಿಗೊಳ್ (71) ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:45 ಕ್ಕೆ…