ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ 22.52 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ

ಕೊಪ್ಪಳ,ನವಂಬರ್.– ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ನೀರನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲುವೆಗಳ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತøತವಾಗಿ

Read more