ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಶಟ್ಟರ್ ಬರ್ಗ್ ಆರ್ಟ್ ಸೊಸ್ಶೆಟಿಯವರು ನಡೆಸುವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಸನ್ಸ್ ಶಾಡೊ’ Sun’s Sadow 2nd International ) ) ೨ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ

Read more