ಮಾನವ ಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸವಾದದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ-ಎಂ.ಎ ಬೇಬಿ

ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಂ.ಎ ಬೇಬಿ ಇಂದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ

Read more