ಬ್ರೀಟಿಷರ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡಿದ ಕದನ ಕವಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ : ಎಂ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ನ. ಬ್ರೀಟಿಷರ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡಿದ ಕದನ ಕವಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎಂ.…