ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ ಜನ್ಮ ದ್ವಿಶತಮಾನೋತ್ಸವ

ದಿ ೯ರಂದು ನಗರದ ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಬಾಯಿ ಬುಜಂಗಸಾ ಫವಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೧:೩೦ ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನೇತಾರ,

Read more