ಅಭಿನವ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಕನಸು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ- 04- ಕೊಪ್ಪಳ ಕನಸು ಕನ್ನಡ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ನಗರದ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು

Read more