ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೇಘರಾಜ್ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಕಿರಾಣಿ ವಿತರಣೆ

Koppal News ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಮೇಘರಾಜ್ ಬಂಧುಗಳು ಉಲ್ಪಿ ( ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳು) ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ…