ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ : ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗು ಸಜೀವ ದಹನ

Koppal News : ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕದಿಂದ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗು ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ಘಟನೆ ಕೊಪ್ಪಳ…