ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಕೆ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ಟಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

Koppal Sports News ವಿಶ್ವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳದಿನದಅಂಗವಾಗಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ಟಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು…