ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒತ್ತಾಯ 

ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಾಗು ರಕ್ತದಾನ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊಪ್ಪಳ : ಎನ್​ಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಂದ  ಪ್ರತಿಭಟನೆ…