ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಲಿ- ಸಿ.ಡಿ.ಗೀತಾ

ಕೊಪ್ಪಳ.ಅ.02- : ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ…