ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಶಾಸಕನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಂತೀರಾ? ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೆ ದಂಗಾಗುತ್ತೀರಿ !

ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಶಾಸಕನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 157 ಕೋ. ರೂ. ! ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ,  : ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ 3,145…