ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಸ.೧೮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಗೂ ಬಿಎಎಮ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಹಾಗೂ

Read more