ತಬ್ಬಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಾಂತ್ವಾನ

ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ ಡಿಸಿ ತಬ್ಬಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಭರವಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ Kanakagiri…