ಪ್ಲಾಪ್ ಪರಣ್ಣ : ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ !

ಗಂಗಾವತಿ : ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ‌ . ಗಂಗಾವತಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಧಿಕಾರರೂಡ…