You are here
Home > 2018 > September > 03

ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ

ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ 1 ನೇ ವಾರ್ಡ್ - ಬಿಜೆಪಿ, ವಾಸು ದೇವರಾವ್ 2 ನೇ ವಾರ್ಡ್ - ಬಿಜೆಪಿ, ಹೀರಾಬಾಯಿ 3 ನೇ ವಾರ್ಡ್ - ಬಿಜೆಪಿ, ಈರಮ್ಮ 4 ನೇ ವಾರ್ಡ್ - ಪಕ್ಷೇತರ, ಶರಬೋಜಿ ರಾವ್ 5 ನೇ ವಾರ್ಡ್ - ಜೆಡಿಎಸ್, ಮಹ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ 6 ನೇ ವಾರ್ಡ್ - ಜೆಡಿಎಸ್ , ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬರ್ 7 ನೇ ವಾರ್ಡ್ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮನೋಹರ್ ಸ್ವಾಮಿ 8 ನೇ ವಾರ್ಡ್ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್,

Top