ಗಣಿ-ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು

ಕೊಪ್ಪಳ : ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು

Read more