ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂದ್ ವಿಫಲ

ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ… ರಾಜ್ಯ ಹೋಳಾಗುವುದರ ವಿರುದ್ದ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಬಂದ್ ಕೊಪ್ಪಳ

Read more