ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ

ಕೊಪ್ಪಳ:09, ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾಭವನ ಅಥಿತಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ.ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಜಿ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯರಿಗೆ…