ಎಐಡಿಎಸ್‍ಓ ಎಐಡಿವೈಓ ಹಾಗೂ ಎಐಎಂಎಸ್‍ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟ

ಉಚಿತ ಬಸ್‍ಪಾಸ್ ನೀಡದ ವಚನಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ.. ಇಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಅಶೋಕ ವೃತದಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದ ವರೆಗೂ ಎಐಡಿಎಸ್‍ಓ ಎಐಡಿವೈಓ ಹಾಗೂ ಎಐಎಂಎಸ್‍ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು

Read more