ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಖೋಟಾನೋಟ್, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಸ್ ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ನಂಟು

ಕೊಪ್ಪಳ : ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಖೋಟಾ ನೋಟು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಖೋಟಾನೋಟು ಸರಬರಾಜು ಜಾಲ ತಂಡ…