ಹೋರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ ದಡೆಸೂಗೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ, ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ದಡೆಸುಗೂರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇದೀಗ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೂಳಿ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ

Read more