ಹೋಟೆಲ್, ಬಾರ್ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ

ಕೊಪ್ಪಳ…ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹರ್ಷ ಹೋಟೆಲ್…