ಈ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು

ಕೊಪ್ಪಳ ಮೇ.: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರು, ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಸಾಬೀತಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 12 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು,

Read more