ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಹುಲಿಗೆಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ಕೊಪ್ಪಳ…ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹುಲಿಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ…