ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿಯೂ ಅಲ್ಲ- ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ.

ಕೊಪ್ಪಳ : ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವನಲ್ಲ . ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾವೆಲ್ಲರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ…