ಹಣ, ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ- ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾ ಮನವಿ

: ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮೇ. ೧೨ ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹಣ, ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವಂತಹ…