ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿ- ಸಂಸದ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ

ಕೊಪ್ಪಳ.. ಕೊಪ್ಪಳ ಎಸ್ಪಿ ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರ. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೀಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿ. ಸಂಸದ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣರಿಂದ…