ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಯುಎಇಯಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೃತದೇಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ನೆರವಾದ ಅಶ್ರಫ್

ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಯುಎಇಯಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೃತದೇಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ನೆರವಾದ ಅಶ್ರಫ್ ದುಬೈ, : ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ…