ಯಾವುದೀ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷ? ಯಾರು ಈ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್?

ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುತ್ತನೆ ಧುಮುಕಿದ ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸಂಶಯದ ಹುತ್ತ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು

Read more