ಇಂದು ಡೊಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೊಪ್ಪಳ :  ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತೇಶ ಪಾಂಡುರಂಗ ರುಕ್ಷ್ಮೀಣಿ ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ ದೇವರುಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ…