ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕನ ತಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂಟನ ಸಹೋದರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ.ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕ ತಂಗಡಗಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂಟ. ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಜೈಲು…