ಸಂವಿಧಾನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸಂಚು

ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಲಿ  ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜನತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ

Read more