ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಚಾಲಕರ ನೇಮಕ

ಕೊಪ್ಪಳ, ಜ.೧೩: ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುಣಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್-೧೫೦ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಚಾಲಕ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ

Read more